Proces rekrutacyjny w KANEX, to profesjonalny program umożlwiający nam poznanie Ciebie, a Tobie poznanie standardów pracy, którą Ci oferujemy:


Program obejmuje:

  • 4 etapy rekrutacji
  • zróżnicowane narzędzia (testy, próbki pracy itp.)
  • optymalne poznanie kandydata
  • zatrudnienie najlepszych

Wszystkie aktualne rekrutacje znajdują się w zakładce Oferty pracy. W przypadku braku oferty, która cię interesuje – prześlij dokumenty aplikacyjne bez wskazania stanowiska.


Etapy rekrutacji:

Etap I

Dokładna analiza przesłanych aplikacji.

Nasi specjaliści przeglądają każde nadesłane CV oraz list motywacyjny w celu sprawdzenia, czy dany kandydat spełnia określone w ogłoszeniu o pracę wymagania. Na tym etapie odbywa się również selekcja kandydatów. Wybrane osoby kwalifikowane są do drugiego etapu tj. rozmowy kwalifikacyjnej.

Etap II

Rozmowa kwalifikacyjna.

Odbywa się w formie wywiadu, podczas którego sprawdzane są kompetencje kandydata, jego umiejętności oraz informacje na temat dotychczasowych doświadczeń zawodowych.

Rozmowę przeprowadza na ogół więcej niż jedna osoba, a to zapewnia nam większą obiektywność w stosunku do oceny umiejętności danej osoby. Jest to kluczowy etap procesu rekrutacji, zatem kandydat może zostać zaproszony nawet na kilka rozmów kwalifikacyjnych z zastosowaniem różnorodnych narzędzi rekrutacyjnych.

Narzędzia rekrutacyjne

W zależności od procesu rekrutacyjnego możesz zostać poproszony o wykonanie testu rekrutacyjnego. Pozwoli nam to optymalnie dopasować posiadane przez Ciebie wiedzę, umiejętności i doświadczenia zawodowe do profilu stanowiska, na które aplikujesz.

Korzystamy między innymi z:

  • testów analitycznych sprawdzających m.in. umiejętność logicznego rozumowania;
  • testów językowych określających poziom znajomości języka obcego;
  • próbki pracy pozwalające Ci wykazać się wiedzą i umiejętnościami, które już posiadasz.

Przed spotkaniem z nami, pamiętaj o:

  • przygotowaniu się na spotkanie - weź ze sobą wszystkie niezbędne w trakcie takiego spotkania dokumenty, jak: CV, dyplom, zaświadczenia i certyfikaty o ukończonych kursach, szkoleniach;
  • punktualności - lepiej przyjdź wcześniej i poczekaj, jeżeli wiesz, że możesz się spóźnić, poinformuj nas o tym;
  • zadawaniu pytań - nie bój się pytać, na spotkaniu jesteśmy również po to, abyś Ty wyszedł od nas usatysfakcjonowany i pewny, że chcesz u nas pracować.

Etap III

Zamknięcie procesu rekrutacji

Na tym etapie zostaje podjęta decyzja, o zatrudnieniu kandydata, który spełnia postawione przez nas wymagania względem stanowiska pracy.

Po zamknięciu procesu rekrutacji wszystkie osoby, które zostały zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną otrzymują stosowną mailową lub telefoniczną informację zwrotną o wyniku procesu.

Etap IV

Informacja zwrotna i decyzja o zatrudnieniu

Na koniec procesu rekrutacyjnego skontaktuje się z Tobą pracownik pionu HR lub Twój przyszły bezpośredni przełożony z informacją zwrotną.

Wybranym kandydatom zostanie przedstawiona oferta zatrudnienia. Zostaniesz ponownie zaproszony do naszego biura, gdzie będziesz mógł zapoznać się ze wszystkimi szczegółami oraz zadać naszym pracownikom dodatkowe pytania.

WAŻNE: Na każdym etapie rekrutacji gwarantujemy Ci dyskrecję i zachowanie poufności.Aplikuj na adres:

praca@kanex.com.pl

Czekamy na Ciebie!