KANEX Sp. z o.o.
ul. Zdrojowa 22
16-001 Kleosin k. Białegostoku

Telefon: +48 85 868 16 02
Fax: +48 85 868 16 03
E-mail: kanex@kanex.com.pl
Nr KRS: 0000264139
NIP: 966-18-82-645

Sąd Rejonowy w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał Zakładowy: 50 000 PLN