• Ty projektujesz, my produkujemy
  • Różnorodne technologie, szerokie możliwości
  • Ty projektujesz, my produkujemy

Polityka Jakości

Kontrola Jakości czuwa nad przestrzeganiem Polityki Jakości firmy na wszystkich stanowiskach pracy, szczególny nacisk kładąc na produkcję i satysfakcję klientów z posiadania naszych wyrobów. Kontrola jakości wyrobu na wszystkich etapach produkcji pozwala na zminimalizowanie ilości towarów niezgodnych z dokumentacją technologiczną, a kontrola końcowa eliminuje śladowo pojawiające się wady.

Współpraca z naszymi klientami pozwala na szybkie reagowanie na wszystkie uwagi klientów oraz pojawiające się nowe wymagania odnośnie naszych produktów.

Zastosowanie nowoczesnych technologii obróbki oraz stała i rzetelna kontrola na każdym etapie produkcji, świadczą o niezawodności i wysokiej jakość ostatecznych produktów oferowanych przez firmę KANEX. Wszystkie elementy systemu podlegają 100% kontroli jakości.

Całościową kontrolę procesu produkcji, rozpoczętą sprawdzeniem materiałów użytych do produkcji, poprzez badanie zgodności poszczególnych partii z parametrami technicznymi, kończy sporządzenie protokołu kontrolnego tzw. "Karty Odbioru Końcowego". Dokument ten stanowi podstawę do wydania towaru odbiorcy.

Kontrola Jakości sprawująca pieczę nad całym procesem produkcji jest wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt badawczy i pomiarowy pozwalający na przeprowadzenie dokładnego sprawdzenia wykonywanych wyrobów. Wszystkie wymagane badania, jak również pomiary, są wykonywane zgodnie z obowiązującymi w Unii Europejskiej przepisami.

Jesteśmy świadomi faktu, że całkowite wyeliminowanie błędu człowieka w procesie produkcyjnym jest niemożliwe. Można jednakże zminimalizować jego powstawanie poprzez wprowadzenie systemu FMEA, którego wdrażanie właśnie rozpoczęliśmy. Metoda ta ma na celu zapobieganie skutkom wad, które mogą wystąpić w fazie projektowania oraz w fazie wytwarzania.

    KANEX poświadcza, że na życzenie Klienta ma możliwość produkcji elementów zgodnie z:
  • Dyrektywą RoHS, dotyczącą ograniczeń stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w produktach.
  • Dyrektywą REACH, która ma zwiększyć ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska przed zagrożeniami chemikaliów.

  • O wysokim poziomie jakości mogą również świadczyć pozytywne noty wystawiane przez naszych klientów. Najczęściej otrzymujemy tzw. noty PPM (ang. Parts Per Milion), które wskazuje liczbę wad na milion. Im mniejsza wartość wskaźnika, tym większa bezdefektowość procesu. W klasyfikacji naszych kontrahentów zawsze stoimy na najwyższym podium – otrzymujemy zatem noty na poziomie zerowym (PPM=0). Będąc dostawcą „A” zapewniamy dostarczenie produktów na wysokim poziomie i spełniających oczekiwania naszych klientów.

    Od lat cieszymy się wysokim poziomem zaufania jeżeli chodzi o elastyczne partnerstwo w zakresie dostaw, czasu i niezawodność dostawy, ale przede wszystkim jakość naszych produktów. Jesteśmy świadomi faktu, iż zadowolenie klienta przyczynia się do rozwoju naszej firmy i umacnia jej pozycję rynkową.