Proces realizacji projektu – jak powstaje Twój produkt u nas.

Wdrożenie nowego produktu wymaga zrealizowania szeregu działań. Do dyspozycji naszych kontrahentów pozostawiamy zatem wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, która szybko i sprawnie przeprowadzi przez cały proces. Opieramy się na wieloletnim doświadczeniu, nie zamykając się jedocześnie na potrzeby i sugestie klienta.


Proces wdrażania nowych produktów – etapy:

  1. Dane początkowe.

 1. Proces wdrażania nowego produktu zaczyna się od pomysłu. Klient na bazie swojego obecnego produktu lub naszych dotychczasowych rozwiązań przedstawia nam swoje oczekiwania w stosunku do wyrobu. Określa swoje wymagania materiałowe i techniczne, informuje o przeznaczeniu produktu, określa sposób pakowania, zapotrzebowanie roczne i prognozowaną cykliczność realizacji zamówień. Jeżeli kontrahent nie jest w stanie określić szczegółowo pewnych wymogów – doradzamy bazując na naszych dotychczasowych projektach.

 2. 2. Projektowanie.

 3. Po omówieniu możliwych i wstępnych rozwiązań produktu, przystępujemy do projektowania. Powstaje projekt 3D, w którym można zweryfikować i dopasować wirtualnie produkt. Nowo tworzone projekty są sprawdzane pod względem możliwości naruszenia praw wyłącznych w kraju przeznaczenia wyrobu. Wizję wyrobu stworzonego na podstawie ustalonych założeń przesyłamy do akceptu klienta. Brak uwag klienta rozpoczyna kolejny etap.

 4. 3. Oferta.

 5. Na bazie zaakceptowanego rysunku szacujemy koszty projektu. Ustalamy koszty wykonania wyrobu. Szacujemy również koszty oprzyrządowania, które będzie niezbędne do produkcji seryjnej. Odpowiednio dopasowaną ofertę przedstawiamy klientowi.

 6. 4. Stworzenie prototypu/wzoru.

 7. Po zaakceptowaniu oferty przez klienta wykonywany jest prototyp bądź wzór. Stworzenie wzoru daje możliwość potwierdzenia teoretycznych założeń przedstawionych na rysunku z praktycznym wykonaniem. Wzór eliminuje powstanie ewentualnych reklamacji/roszczeń z tytułu niedopasowania produktu do oczekiwań kontrahenta. Jest to decydujący moment w procesie wdrożenia wyrobu, w którym następuje weryfikacja początkowych założeń.

 8. 5. Testowanie wzoru przez klienta.

 9. Klient testuje wzór zgodnie ze swoimi potrzebami – sprawdza jego funkcjonalność a także dokonuje oceny wizualnej. Jeżeli wzór spełnia wymagania klienta otrzymujemy dopuszczenie do produkcji seryjnej.

 10. 6. Tzw. Produkcja zerowa.

 11. Przed rozpoczęciem realizacji cyklicznych zamówień proponujemy zamówienie partii zerowej. Jest to zazwyczaj ilość paletowa na której testujemy sposób i poprawność pakowania, oznakowanie i ewentualne instrukcje.

 12. 7. Produkcja seryjna.

 13. Końcowym etapem jest produkcja seryjna a więc realizacja cyklicznych zamówień. Ciągła kontrola jakości podczas wszystkich etapów gwarantuje efektywny proces wdrożenia nowego produktu, rezultatem czego jest wysokiej jakości wyrób końcowy w rozsądnej cenie.